Personalen

Här jobbar ett sammansvetsat team av både förskollärare och barnskötare. Personalen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Här är vi som arbetar på Näsdalens förskola

Agneta Hedlund-Bykvist, förskollärare och rektor. Har arbetat här sedan 1992.

Sofia Husevik, förskollärare. Har arbetat här sedan 2021.

Anna Leidstedt, barnskötare. Har arbetat här sedan starten 1991.

Styrelse

Näsdalen är en ekonomisk förening vilket innebär att vi bland annat har arbetsgivaransvar och en styrelse. Styrelsen tillsätts i samband med årsmötet och sköter föräldrakooperativet under året.

Vi som är med i styrelsen är

Isabelle Wigselius – Ordförande

isabellewigselius@gmail.com

Sofia Pettersson Herfindal – Kassör

Anna Unnerstedt – Ledamot och Vice Ordförande

Tobias Marciszko – Sekreterare

Linnea Jägers – Ledamot och Vice Kassör

Frida Åsberg – Ledamot

Lisa Trillkott – Ledamot