En dag på förskolan

07.00 Förskolan öppnar. Barnen tas emot inomhus och leker fram till samlingen.

09.30 Samling och fruktstund.

10.00 Temastunder med åldersindelade grupper inne/ute.

10.30 Utevistelse.

12.00 Äter vi lunch, frukt efteråt.

12.30 (ca) Sov-vila utomhus för de yngsta barnen. Läs och musikvila för mellanbarnen. Läsvila för de äldsta barnen.

13.00-15.00 Lek inne/ute i olika grupper där barnen själva väljer aktivitet.

15.00 Mellanmål som består av smörgås, mjölk, grönsaker och frukt.

15.30 Lek inne/ute.

16.45 Sista hämtningstid.

17.00 Förskolan stänger.