Om förskolan

Näsdalens förskola är en liten förskola, naturskönt belägen i Uppsala-Näs dalen, mitt emellan Skärfälten och Uppsala Näs kyrka. Utanför husknuten finns skogar och hagar. Förskolans kuperade naturtomt skapar goda förutsättningar för barnens fantasifulla lekar och motoriska utveckling. Här vistas för närvarande 17 barn i åldrarna 1-5 år. Tack vare närheten till vår fina närmiljö med naturen skapas goda förutsättningar för att väcka intresse för miljö, rörelse och hälsa hos barnen.

I och med att Näsdalens förskola är ett föräldrakooperativ får föräldrarna stor inblick i förskolans verksamhet och möjlighet att påverka sitt barns vardag. Som förälder finns alla möjligheter att på kort tid lära känna sitt barns kamrater, deras föräldrar och personalen.

Näsdalens förskola har med sin 30 års verksamhet en väl inarbetad grund som både personal och familjer vilar på, samtidigt som våra pedagoger ständigt arbetar med att utveckla sin pedagogik och alltid ha våra barns bästa för ögonen.

Verksamheten finns i en välbevarad bygdegård med en, för förskolan, anpassad och inbjudande miljö som uppmuntrar barnen till lek och samvaro. Maten tillagas dagligen i vårt eget kök med utgångspunkt från livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra mat i förskolan” och i så stor utsträckning som möjligt inhandlas ekologiska varor.

Näsdalens öppettider är mellan kl. 07.00-17.00.