Om förskolan

Om förskolan

Näsdalens förskola är en liten förskola, naturskönt belägen i Uppsala-Näs dalen, mitt emellan Skärfälten och Uppsala Näs kyrka. Utanför husknuten finns skogar och hagar.

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan Lpfö -18. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Barngruppen består i nuläget av 17 barn som för närvarande är uppdelad i tre temagrupper indelade efter ålder.

Personalen

Personalen

Här jobbar ett sammansvetsat team av både förskollärare och barnskötare. Personalen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.