Om förskolan

Näsdalens förskola är en liten förskola, naturskönt belägen i Uppsala-Näs dalen, mitt emellan Skärfälten och Uppsala Näs kyrka. Utanför husknuten finns skogar och hagar.

Vår verksamhet

Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan Lpfö 98/rev-10. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Barngruppen består i nuläget av 17 barn som för närvarande är uppdelad i tre temagrupper indelade efter ålder.

Personalen

Här jobbar ett sammansvetsat team av både förskollärare och barnskötare. Personalen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.