Föräldrakooperativet Näsdalen

Näsdalens förskola är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vi föräldrar är med och praktiskt bidrar till att våra barn ska ha en så bra förskola som möjligt. Genom kooperativet har föräldrarna full insyn i verksamheten och kan direkt påverka till förändring. Och eftersom föräldrar ställer upp ideellt för vissa uppgifter som vi annars hade behövt betala för, räcker förskolepengen lite längre!

Det vi gör på vår förskola är:

Fixardag
1 gång på våren och 1 gång på hösten träffas vi på förskolan och har en fixardag. Då fixar vi till det som behövs, byter ut något som blivit slitet eller bygger något nytt för barnen att leka med. Genom dessa arbetsdagar lär alla familjer på förskolan känna varann. Det är en härlig dag att ses, barnen leker och vi grillar korv. Ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra och samtidigt göra fint på förskolan!

Jourdag
Vi har ett jourschema där några familjer tillsammans delar på en jourdag i veckan. Detta innebär att någon av familjerna ska kunna hjälpa till i verksamheten om flera i personalen är sjuka. Det är väldigt sällan jouren används, då personalen i första hand täcker upp för varandra eller tar in en vikarie, men det är en trygghet och ekonomisk fördel att vi som föräldrar kan ställa upp vid behov.

Fredagsfamilj
Ungefär 2 fredagar per termin är man fredagsfamilj, vilket innebär att någon av föräldrarna kommer till förskolan på fredagseftermiddagen och är med barnen och hjälper personalen. Det innebär att vara med barnen, hjälpa till vid mellanmålet och sedan vara ute med barnen till hämtning. Detta är ett bra sätt att lära känna barnen och få en unik insyn i deras vardag på förskolan.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen!